Hennes livsuppgift – vara bra fru och mor

Så lever kvinnorna och barnen i Ku Klux Klan

De kallas ”ariska bebismaskiner”, vars viktigaste roll är att producera vit avkomma.
Men trots det är nästan hälften av Ku Klux Klans medlemmar kvinnor.
Vad är det som lockar?
– Det handlar om att rädda den vita familjen, säger Rachel Pendergraft, klanens organisatör.